Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Übersicht der Pressemitteilungen der Stiftung

 

Serbske Nowiny: "Mošowa: Brěmjo čestnohamtskim zaso wotewzać"

Bautzen / Budyšin,

Artikel aus der Serbske nowiny, Donnerstag 16.03.2023 (obersorbisch):

Dwělomne předfinancowanje projektow ze stron towarstwow móže bórze zaso z blida być. Zarjad załožby z połnej paru rozrisanje na přichodnym posedźenju załožboweje rady přihotuje.

Budyšin (SN/mb). „Dyrbimy dopokazać, štož twjerdźimy“, praji zastupowaca direktorka Załožby za serbski lud, Michaela Mošowa, na naprašowanje Serbskich Nowin – dźakowano wotmołwam wulkeje wjetšiny serbskich towarstwow na list załožboweho direktora, Jana Budarja, wo změnjenym zarjadniskim wukazu sakskeho financneho ministerstwa, móža nětk přiłohu za posedźenje załožboweje rady srjedź meje přihotować. Zaměr: wotchilenje wot noweho postajenja, zo maja towarstwa 60 procentow kóštow projektow předfinancować. Po statnym zrěčenju mjez Braniborskej a Sakskej ma Sakska prawniski dohlad nad załožbu – tohodla su tež serbske projekty w Braniborskej potrjecheny. Krajny społnomócnjeny za naležnosće Serbow w Braniborskej, statny sekretar Tobias Dünow, našemu wječornikej wobkrući, zo je „předfinancowanje projektow za zwjetša małe towarstwa čestnohamtskich ludźi chutny problem.“ Tohodla přihotuja „we wothłosowanju z našimi partnerami wu­wzaćne rjadowanje, kotrež ma so bórze w załožbowej radźe wobzamknyć.“

W tutym zmysle jedna załožbowy zarjad, tak Michaela Mošowa, tuchwilu ze sakskim zličbowanskim zarjadom a ministerstwom za wědomosć, kulturu a turizm. W dypku 7.5 postajenja financneho ministerstwa drje čitamy, zo móže zarjad, kiž je za přizwolenje spěchowanskich srědkow zamołwity, wosebje cyłkam bjez hospodarskeho dobytka kaž dotal pjenjezy wupłaćować. Załožba ma jako zjawnoprawniska institucija prawo, tak postupować. Ale wona dyrbi, kaž jeje zastupowaca direktorka wuwjeduje, swój rozsud na dobro projektow z faktami podkładować, čehodla hinak njeńdźe. K tomu su towarstwa w swojich listach załožbje přinošowali. Michaela Mošowa přislubja, zo njetrjebaja so čestnohamtscy po planowanym wobzamknjenju załožboweje rady dalšich běrokratiskich wušparanjow w přichodźe bojeć.

Wuchadźišćo problema je, zo běše sakske financne ministerstwo postajenja Europskeje unije hinak interpretowało, hač krajne knježerstwo w Podstupimje. Po tym njeměli towarstwa ćerpjeć.

***

W rozmołwje ze Serbskim rozhłosom MDR z dnja 16.02.2023 rozkładźetej zastupowaca direktorka załožby Michaela Mošowa a nawodnica teama projektoweho spěchowanja Nicole Zimmermannec pozadki k nowym postajenjam, zo maja towarstwa 60 procentow kóštow projektow předfinancować. Přinošk móžeće sej wotnětka tule naposkać: https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2287436.html