hornjoserbsce dolnoserbski deutsch
 
 
WITAJĆE
AKTUALNE
WO NAS
SPĚCHOWANJE
PROJEKTY
KONTAKT
POKAZKI
IMPRESUM

Wustajeńcy ::

Załožba za serbski lud informuje z pomocu wšelakorych wustajeńcow wo stawiznach a kulturje Serbow, wo jich politiskim a rěčnym połoženju kaž tež wo serbskich institucijach a towarstwach.

Pućowace wustajeńcy hodźa so na wšelakorych městnosćach we Łužicy a zwonka njeje kaž tež we wukraju natwarić a hodźa so tež skazać.

Wustajeńcy:

 


Serbja w Němskej - Die Sorben in Deutschland

 

Z pućowacej wustajeńcu Serbja w Němskej – Die Sorben in Deutschland informuje Załožba za serbski lud z pomocu 52 taflow (200 x 100 cm), po potrjebje tež drastowymi figurinami, witrinami, eksponatami a widejofilmami, wo žiwjenju a stawiznach najmjeńšeho słowjanskeho ludu. Wot lěta 1993 pokaza so wustajeńca na 51 městnach Němskeje a wukraja (w Pólskej, Čěskej, Italskej, Madźarskej, Šwicy, Rakuskej).

Kontakt:


zjawnostne dźěło
Marija Šimanowa
02625 Budyšin
Póstowe naměsto 2
tel.: 03591 / 550314
faks: 03591 / 42811
e-mejlka: m.schiemann-stiftung@sorben.com

Serbja we Łužicy

 

Na cyłkownje 15 taflach podawa so dohlad do stawiznow kaž tež do přitomnosće Serbow. Wobjednawa so rěčna, politiska a prawniska situacija a informuje so wo serbskim šulstwje, nałožkach a drastach. W srjedźišću steja při tym Serbja w Delnjej Łužicy.

Kontakt:


Serbska kulturna informacija LODKA
Milena Stockowa
03046 Choćebuz
Bebelowa dróha 82
tel.: 0355 / 48576468 a - 470
faks: 0355 / 48576 469
e-mejlka: stiftung-lodka@sorben.com

Jutry pola Serbow

 

Zajim na serbskich nałožkach wokoło jutrow, hač na jutrownym wohenju, jutrownym jěchanju abo jutrownym spěwanju, je wosebje wulki. Tohodla so na 6 taflach (70 x 100 cm) w serbšćinje a němčinje nałožki předstajeja, kiž su hišće žiwe, k tamnemu pak tež nałožki, kiž so dźensa hižo njepěstuja. Tafle hodźa so wupožćić.

Kontakt:


Serbska kulturna informacija LODKA
Milena Stockowa
03046 Choćebuz
Bebelowa dróha 82
tel.: 0355 / 48576 468 und -470
faks: 0355 / 48576 469
e-mejlka: stiftung-lodka@sorben.com

WERSIJA ZA ĆIŠĆ HŁOWNA STRONA >>>

Last UpDate 16.01.2010 - based on CSalrCMS 4.2 Build 1453 by CS active 2002 - Global Solutions @ Christoph Sareng