hornjoserbsce dolnoserbski deutsch
 
 
WITAJŚO
AKTUALNE
WÓ NAS
SPĚCHOWANJE
PROJEKTY
KONTAKT
LINKI
IMPRESUM

 

Financěrowanje
 
Z casa pśewrośenja jo zdźaržanje a spěchowanje serbskeje rěcy a kultury zgromadna nastupnosć Zwězka, Kraja Bramborska a Lichotnego stata Sakska. K społnjenju załožbowego zaměra dostawa załožba lětnje zjawne pśipłaśonki. Późěł Zwězka jo pśi tom 50 % pótrjeby, drugu połojcu kšyjotej Kraja Sakska a Bramborska w poměrje 2:1.
 
Za to, aby se zaměr załožby zwopšawdnił, wužywaju se mimo togo zastojańske nabranki aktualnego lěta a wunoski ze załožbowego zamóženja.
 
Reducěrowanje pśipłaśonkow na załožbu wó wěcej ako 20 % wót lěta 1992 jo wjadła k njesnadnemu wóttwarjenju personala.
 
Njeglědajucy na pśedwiźone lětne zniženje srědkow Zwězka w financnem dogronje z lěta 1998 stej se Kraja stawnje za spěchowanje załožby zasajźowałej, kótarež jo wótpowědowało wopšawźitym nadawkam a kótarež jo se orientěrowało na financnem ramje w cełkownej wusokosći wót 16,4 mil. euro. Kraj Bramborska jo swój późěł prědny raz w lěśe 2003 wó 149,8 tys. euro pśikrotcył, dalšny raz w lěśe 2005 wó 151,9 tys. euro. Jano Lichotny stat Sakska załožbu wót lěta 1998 w konstantnej wusokosći z 5,454 mil. euro pódpěraśo.

Z pódpisanim Drugeho financnego dogrona dnja 10. julija 2009 su se pśipłaśonki pjenjezedawarjow až do lěta 2013 kruśe zapisali a směju se pó tom wótnowotki wujadnaś. Ke kóncoju lěta 2012 jo Zwězk pśipowěźił, až swój pśipłaśonk na załožbu za lěto 2013 wo poł miliona Euro pówušy. Krajej so tomu, pśibližnje wótpowědujo financěrowańskemu klucoju, pśizamknjotej a swój poźěl tejerownosći pówušytej. 

 
Aktualna suma pjenjezedawarjow Zwězk, Bramborska a Sakska za lěto 2017 wunjaso 
cełkownje 18.600,0 tysac euro.
 
Wóna rozlicyjo se tak:
 
Zwězk                               9.300,0 tys. euro
Lichotny stat Sakska           6.200,0 tys. euro
Kraj Bramborska                3.100,0 tys. euro.
 
Nimo togo pśipłaśonki za personalne wudanki wót Zwězka we wusokosći 15 000 eurow a wót Lichotnego stata Sakska we wusokosći wót 10 700 euro a pśipłaśonki za projekt "Serbska rěc w nowych elektroniskich medijach" wot Zwězka we wusokosći 765 000 euro (na 3 lata) a Sakskeje we wusokosći 250 000 eurow.  
 
 
 

 

 

Financne dogrono 1998 (nimski) (PDF)

Financne dogrono 2009 (nimski) (PDF)

Zjawne pśipłaśonki 1993-2013 (PDF)

Góspodarski plan 2015 (PDF) 

Góspodarski plan 2016 (PDF) 

Góspodarski plan 2017 (PDF)

DRUCKVERSION HOME >>>

Last UpDate 16.01.2010 - based on CSalrCMS 4.2 Build 1453 by CS active 2002 - Global Solutions @ Christoph Sareng