hornjoserbsce dolnoserbski deutsch
 
 
WITAJŚO
AKTUALNE
WÓ NAS
SPĚCHOWANJE
PROJEKTY
KONTAKT
LINKI
IMPRESUM

 

Nadawki a zaměry
 
Serbski lud ako awtochtona mjeńšyna w Nimskej jo doma w Górnej a Dolnej Łužycy w Lichotnem staśe Sakska a w Kraju Bramborska.
 
Załožba za serbski lud pódpěrujo ako zgromadny instrument Zwězka a Krajowu Sakska a Bramborska zdźaržanje a wuwijanje, spěchowanje a rozšyrjenje serbskeje rěcy, kultury a tradicijow ako wuraz identity serbskego luda.
 
Załožba iniciěrujo a organizěrujo teke sama zarědowanja, wuběźowanja a wustajeńcy a wudawa filmy a zukonosarje.
 
Dalšne nadawki su wobgóspódarjenje a wuźaržowanje twarjenjow, kótarež serbske institucije wužywaju.

 

Statne dogrono (PDF, nimski)

Wustawki 2017 (PDF)

Jadnański pórěd (PDF)

Financne dogrono 1998 (PDF, nimski)

Financne dogrono 2009 (PDF, nimski)

DRUCKVERSION HOME >>>

Last UpDate 16.01.2010 - based on CSalrCMS 4.2 Build 1453 by CS active 2002 - Global Solutions @ Christoph Sareng