hornjoserbsce dolnoserbski deutsch
 
 
WITAJŚO
AKTUALNE
WÓ NAS
SPĚCHOWANJE
PROJEKTY
KONTAKT
LINKI
IMPRESUM

Wuwiwanje produktow ::

Produkcija tonowych nosarjow a notoweho materiala

Załožba jo wudawaŕ tonowych nosarjow (CD) ze serbskej muziku (wót klasiki až k rockowej muzice) z bajkami, słuchogrami, kompjuterowymi graśami a wuknjeńskimi kompjuterowymi programami za źiśi. Mimo togo spěchujo wóna publikacije notoweho materiala k serbskej muzice. Z wudawanim serbskich źiwadłowych grow podpěrujo załožba serbske lajske źiwadło a wuwiśe noweje serbskeje dramatiki.

Wo wudaśu tonowych nosarjow a wó notowych projektach rozsuźi medijowa komisija.

Cłonki medijoweje komisije / Mitglieder der Medienkommission:

Detlef Kobjela – Zwězk serbskich wuměłcow z. t.
Šćěpan Brankačk, Lucian Kubica – MDR/Serbski rozgłos
Ulrich Pogoda – rbb-dolnoserbska redakcija
Jadwiga Kaulfürstowa, Katrin Šwjelina – WITAJ Rěcny centrum
John Petrik, Sylka Polencojc-Laubensteinowa – Załožba za serbski lud

Filmowe projekty

Wót lěta 1994 njaso Załožba za serbski lud zagronitosć za realizaciju filmowych projektow. K tomu słušajua filmy za źiśi a młodostne w górno- a w dolnjoserbskej rěcy, wideja a DVD ke kulturnem stawiznam Serbow ako teke informaciske filmy.

Wudawarske pśedewześa na polu filma pósuźujo wósebna komisija.

 

DRUCKVERSION HOME >>>

Last UpDate 16.01.2010 - based on CSalrCMS 4.2 Build 1453 by CS active 2002 - Global Solutions @ Christoph Sareng