hornjoserbsce dolnoserbski deutsch
 
 
WITAJŚO
AKTUALNE
WÓ NAS
SPĚCHOWANJE
PROJEKTY
KONTAKT
LINKI
IMPRESUM

Wustajeńce::

 

Załolžba za serbski lud informěrujo we wšakorakich wustajeńcach wó stawiznach a kulturje Serbow, wo jich politiskem a rěcnem połoženju kaž teke wó serbskich institucijach a towaristwach.

 

Drogujuce wustajeńce se na wšakorakich městnach we Łužycy a zwenka njeje kaž teke we wukraju prezentěruju a mógu se teke skazaś.

 

Wustajeńce:

 

• Serby w Nimskej - Die Sorben in Deutschland (pdf)

• Serby we Łužycy (htm)

• Jatšy pla Serbow (htm)

 

"Serby w Nimskej – Die Sorben in Deutschland"

 

Z drogujucej wustajeńcu "Serby w Nimskej – Die Sorben in Deutschland" informěrujo Załožba za serbski lud z pomocu toflow (200 x 100 cm), pó pótrjebje teke drastwowych figurinow, witrinow, eksponatow a widejofilmow wó žywjenju a stawiznach nejmjeńšego słowjańskego luda. Wót lěta 1993 jo se wustajeńca pokazała na 51 městnach Nimskeje a wukraja (w Pólskej, Českej, Italskej, Hungorskej, Šwicarskej, Awstriskej).

 

Kontakt:

 

zjawnostne źěło

Marija Šimanowa

02625 Budyšyn

Póstowe naměsto 2

 

tel.: 03591 / 550314

 

faks: 03591 / 42811

e-mailka: m.schiemann-stiftung@sorben.com

 

 

"Serby we Łužycy"

 

Na cełkownje 15 toflach pódawa se doglěd do stawiznow kaž teke do pśibytnosći Serbow. Wobjadnawa se rěcna, politiska a pšawniska situacija a informěrujo se wó serbskem šulstwje, nałogach a drastwach. W srjejźišću stoje pśi tom Serby w Dolnej Łužycy.

 

Kontakt:

 

Serbska kulturna informacija LODKA

Milena Stockowa

droga Augusta Bebela 82

03046 Chóśebuz

 

tel.: 0355 / 48576468 a -470

 

faks: 0355 / 48576 469 

e-mailka: stiftung-lodka@sorben.com

 

Jatšy pla Serbow

 

Zajm na serbskich jatšownych nałogach, lěc na jatšownem wogenju, jatšownem rejtowanju abo jatšownem spiwanju, jo wósebnje wjeliki. Togodla pśedstajaju se na 6 toflach (70 x 100 cm) w serbskej a nimskej rěcy nałogi, kótarež su hyšći žywe, ale teke nałogi, kótarež se źinsa wěcej njewoplěwaju. Tofle mógu se wupóžycaś.

 

Kontakt:

 

Serbska kulturna informacija LODKA

Milena Stockowa

droga Augusta Bebela 82

03046 Chóśebuz

 

tel.: 0355 / 48576468 a - 470

 

faks: 0355 / 48576 469 

e-mailka: stiftung-lodka@sorben.com  

DRUCKVERSION HOME >>>

Last UpDate 16.01.2010 - based on CSalrCMS 4.2 Build 1453 by CS active 2002 - Global Solutions @ Christoph Sareng