Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Wupisanja

Wupisanje wubědźowanja wo wobdźělenje

Wustajeńca wizuelneho wuměłstwa 2019/2020

PŘECHOD ÜBERGANG PREHOD 03
Wobrazy našeje krajiny. Bilder einer Landschaft. Slike različnih krajin.

Wupisanje wubědźowanja je přihot na zhromadny projekt wustajeńcy z Muzejom moderneho wuměłstwa Korutanska - MMKK w Celovecu/Klagenfurt (Rakuska) a Muzejom za moderne a načasne wuměłstwo - KGLU (Koroška galerija likovnih umetnosti) w Slovenj Gradecu (Słowjenska).

Projekt a hesło wubědźowanja "PŘECHOD" pokročujetej Dny serbskeje kultury 2014 w Celovecu/Kla-genfurt kaž tež prezentaciju wurězkow z toho w lěće 2015 w Budyšinje, Choćebuzu a Slepom. "Wobrazy našeje krajiny. Bilder einer Landschaft" je titul basniskeho cyklusa serbskeho basnika Kita Lorenca (1938-2017), kotryž bě 1967 w Ludowym nakładnistwje Domowina wušoł, kaž tež na cyklus so złožowaceho filma Konrada Herrmanna z lěta 1972.

Wosebje witane je při požadanjach wo wobdźělenje na wustajeńcy kritiske, tež interdisciplinarne rozestajenje z irewersibelnymi změnami kultury a přirody jako sćěh industrielneho wuwića, zničenja žiwjenskeho ruma, při- a wotpućowanja, ćehnjenja mjezow, wobtwarjenja, njestrukturowaneho rozšěrjowanja sydlišćow a podobnym kaž tež zaběranje z prašenjemi dołhodobneje skutkownosće kultury.

Posledni termin požadanja: 14.05.2018

Kontakt:
Anka Němcec
telefon: 03591 550319
a.niemz-stiftung@sorben.com

trěbne dokumenty:
Wupisanje wubědźowanja.pdf
Wuměnjenja wustajenja.pdf
Formular za požadanje.pdf