ZAŁOŽBA ZA SERBSKI LUD
STIFTUNG FÜR DAS SORBISCHE VOLK
www.stiftung.sorben.com

Terminy/Zarjadowanja 

 
- srjedu, dnja 21. februara 2018 we 18.00 hodź. - wotewrjenje fotoweje wustajeńcy
  "Domizna" Andreasa Varnhorna w Serbskim domje w Budyšinje 
 
- štwórtk, 8. měrca 2018 w 10.00 odź. - posedźenje Załožboweje komisije w
  ministerstwje za wědomosć, slědźenje a kulturu Kraja Braniborska w Podstupimje
 

Wažna informacija za wšitkich próstwystajerjow!

Posledni móžny termin za zapodaće próstwow wo přizwolenje přiražki Załožby za serbski lud za naprawy w 2. połlěće 2018:

 

31. měrc 2018!

 

To wotpowěduje rjadowanjam noweje spěchowanskeje směrnicy Załožby za serbski lud (wobzamknjeneje wot Załožboweje rady dnja 4. apryla 2017 a płaćiweje wot 10. julija 2017). 

Próstwy, kotrež po tutym terminje w Załožbowym zarjedźe dóńdu, njemóža so wobkedźbować! 

Za naprawy, kotrež maja so 2. połlěće 2018 realizować resp. hač do 15. februara 2019 zakónčić, (srědki hospodarskeho lěta 2018), płaći 31. měrc 2018 jako termin za zapodaće próstwy!  

 

Termin za zapodaće próstwow wo přizwolenje přiražki Załožby za serbski lud za naprawy w 1. połlěće 2019 (srědki hospodarskeho lěta 2019) je potom 30. septembra 2018.

Naprawy za lěto 2019 z požadanjom přiražki wyše 10.000 eurow maja so nanajpozdźišo hač do 31. julija 2018 w Załožbowym zarjedźe zapodać!