ZAŁOŽBA ZA SERBSKI LUD
STIFTUNG FÜR DAS SORBISCHE VOLK
www.stiftung.sorben.com

Wupisanja :

 

 

Ludowe nakładnistwo Domowina a Załožba za serbski lud napominajotej wšyknych młodych pišucych (až do 35 lět) se na Literarnem wuběźowanju 2017 wobźěliś. Jury mytujo twórby w tśich kategorijach.  Termin wótedaśa jo 30. oktober 2017. 

Wobšyrne informacije k wuběźowanju namakajośo how ako PDF-dokument.